Design for Next Use

Nederland wil toe naar een circulaire economie. Bereid je voor op deze toekomst en zorg dat jouw producten en materialen klaar zijn voor een volgend gebruik.

Zou je dit ook willen?

> Inzicht in de milieubelasting van jouw product
> Een circulaire strategie die past bij jouw product
> Een duurzamer product dan je concurrent
> Toekomstbestendige (circulaire) producten op de markt brengen|
> Een bedrijf dat duurzame producten levert nalaten aan de toekomstige generaties

Dan is Design for Next Use wat voor jou!

In 3 stappen help ik jou met het verlagen van de milieu-impact van jouw product.
Door middel van een circulaire strategie die zowel toegevoegde waarde voor het milieu als voor jouw bedrijf oplevert.

1. Product Scan

Ontdek de (negatieve)milieu-impact van jouw product en welke circulaire strategie deze kan verlagen.

2. Concept Ontwerp

Krijg een conceptvoorstel voor productaanpassingen die de milieu-impact verlaagt en aansluit bij de circulaire strategie uit stap 1.

3. Product Engineering

Krijg een gevalideerd (gekozen) concept aan de hand van een prototype. Waarna de aanpassingen kunnen worden doorgevoerd bij de leverancier.

Werkwijze

In de Product Scan bekijk ik in welke levenscyclus fase (productie/transport/gebruik /eind gebruik) de meeste milieubelasting plaatsvindt, en welke materialen hierin de grootste rol spelen.

Dit doe ik door jouw product te analyseren met de TNO self assessment tool of de The footprinter calulator.

Vervolgens ga ik in gesprek met de personen(en) binnen jouw bedrijf met kennis over transport, inkoop, productontwerp en markt (max 30 minuten per persoon). Om een compleet beeld te kunnen vormen van de huidige keten van het product van grondstof winning tot einde gebruik.

De kracht zit hem in de vertaling die ik maak vanuit deze analyse. Dat ik onderbouwd kan aangeven waar de verbeterkansen liggen voor jouw producten.

Wanneer is een kans interessant?

Voor mij is een kans interessant als dit zowel een verbetering oplevert voor het milieu als voor jouw bedrijf. Zie hier onder enkele voorbeelden waar je aan kan denken.

Voordelen bedrijf:
+ Positie verbetert vergeleken met je concurrent
+ Een kostenbesparing op grondstoffen
+ Meer verkoopkansen door meer klantcontact
+ Meer betrokkenheid van werknemers
+ Leveringszekerheid van schaarse materialen

Voordelen milieu:
+ Minder materiaalgebruik
+ Materialen met minder milieubelasting
+ Levensduurverlenging van het product
+ Hergebruik van onderdelen
+ Recycling van materialen uit eigen product
+ Toepassen van recyclede materialen
+ Minder Co2 uitstoot

Een circulaire strategie ontstaat door een of meerdere van deze voordelen te combineren met circulaire ontwerpstrategieën en/of businessmodellen.

Een circulaire strategie zou kunnen zijn: Kostenbesparing door hergebruik van onderdelen uit het eigen product 

Zo bespaard Volvo Remanufacturing tot 50% op hun grondstofkosten. Doordat er voor deze producten minder nieuwe materialen gewonnen hoeven te worden, levert dit ook nog eens een flinke CO2-reductie op.

En is refurbsichemet en remanufactering 15 -10% van de omzet geworden bij Schelde Exotech. Doordat ze daarmee de levensduur van hun product verlengen, kunnen ze voor minder kosten een product langer/opnieuw aanbieden aan hun klant, wat hun weer een concurrentie voordeel op levert.

Wat levert het jou op:

+ Je krijgt inzicht in waar de milieu-impact van jouw product ligt.
+ 3 circulaire kansen die deze impact verlagen en aansluiten bij jouw bedrijf
+ Inzicht in hoe jij je product kan verduurzamen

In stap 2 conceptontwerp worden deze kansen verder uitgewerkt tot een conceptvoorstel waarin duidelijk wordt hoe deze aanpassingen er uit gaan zien.

Investering

Kosten: € 1.750
Doorlooptijd: 1 week

Een interview met de personen met kennis over transport, inkoop, productontwerp en markt, max 30 minuten per persoon.

Verder heb ik nodig:
Informatie over de samenstelling en productiemethode van het product (Bill of Matarials met o.a. materialen/ gewicht/ productiemethode/ inkoop/ productielocatie).

Een fysieke versie van het product indien mogelijk.

Nog vragen? Neem gerust contact op!

Werkwijze

Deze fase begin ik met een brainstormsessie samen met (minimaal) 2 personen uit jouw organisatie met productkennis. In deze brainstorm gaan we op zoek naar (deel)oplossingsrichtingen voor de gevonden kansen. Ik kies er bewust voor om dit samen te doen, want hiermee ik gebruik van de kennis en expertise die er is binnen jouw organisatie en creëer ik bovendien betrokkenheid bij de conceptvoorstellen die ontwikkeld worden.

Deze oplossingen richtingen combineer ik tot conceptvoorstellen. Die aan de hand van schetsen of een eerste visuele 3D CAD-opzet uitgewerkt en toegelicht worden.

Daarnaast zal ik hierbij een eerste investeringsindicatie afgeven zodat duidelijk is wat er nodig is om het conceptvoorstel te implementeren.

Als laatste zullen de concepten dezelfde scan ondergaan als jouw product bij de “Product Scan”. Hiermee wordt de impactverbeteringen goed zichtbaar. En kunnen concepten goed met elkaar vergeleken worden.

Wat levert het jou op:

Jij ontvangt een presentatie met 3 conceptontwerpen:
Per concept is aangeven:
+ De toegepaste circulaire strategie
+ Behaalde impact verbetering ten opzichte van het huidige ontwerp
+ Details van de aanpassing
+ Overzicht van de investering die benodigd is voor implementatie van het concept

Concept vergelijking, waarin de 3 concepten met elkaar worden vergeleken.
Advies welk concept het meeste voor jouw bedrijf en het milieu oplevert.

Investering:

Kosten: 6.000 euro
Doorlooptijd: 1 maand

Half dagdeel tijd (van minimaal 2) medewerkers met productkennis voor een brainstormsessie

Verder heb ik nodig:
Programma van eisen (eisen/wensen overzicht, waaronder normeringen) van het product.
3D CAD-bestanden van het product. (Benodigde detailniveau in overleg, dit hangt af van de gevonden kansen)

Scan en Concept Ontwerp samen voor €6.500

Vraag nu aan

Werkwijze

In stap 3, product engineering wordt het product uitontwikkeld tot een marktklaar product. Door middel van een prototype zal het concept gevalideerd worden. Waarna de aanpassingen kunnen worden doorgevoerd bij de leverancier en na vrijgave in productie worden genomen.

In deze stap heb je de keuze uit 3 opties:

Brons – Implementatie advies. Maandelijks ben ik x-aantal uur beschikbaar om jouw ontwerpteam en projectmanager te ondersteunen.

Zilver – Implementatie ondersteuning. In de rol van technisch projectmanager ga ik samen met jouw team productaanpassingen doorvoeren. Daarmee draag ik zorg dat de ontwikkelfase(n) worden doorlopen en op het gewenste niveau afgesloten worden.

Goud – Implementatie ontzorging. Hierbij neem ik de productontwikkeling volledig uit handen. Aan hand van 3 fases; concept validatie doormiddel van prototyping, technische uitontwikkeling en productievoorbereidingen, maak ik jouw product klaar voor productie. Elke fase wordt afgesloten met een go/no-go moment zodat je zelf de regie in handen houdt.

Doordat de complexiteit verschilt van producten en de gekozen concepten, vindt stap 3 plaats op offertebasis. Zodat ik iedereen een passend voorstel kan doen.

Levert het circulaire product concept uitdagingen op die niet binnen mijn expertise liggen, dan zal ik je verwijzen naar iemand uit mijn netwerk die dit wel kan. Voor mij is belangrijk dat jij met jouw bedrijf de stap kan en gaat zetten.

Want van meer duurzame, circulaire producten word ik blij!

Jorien Nijmeijer - consultant in circulair ontwerp

06 439 909 85 / jorien@letsgocircular.nl

Let's contact

Laten we samenwerken aan een mooie circulaire toekomst. Bel of stuur een bericht om je project of vragen te bespreken.

    Naam (verplicht)

    Email (verplicht)

    Bericht